logga

-Din lokala Handelsträdgård i Ekenässjön

Jord & Näring

Vi har valt att sälja Fagerhults fina sortiment av jord, näring och andra  tillbehör till krukor och rabatter.

Fagerhult har en gedigen erfarenhet av torvbrytning och torvförädling, då de arbetat med detta sedan slutet på 60-talet.

Deras stora kompetens inom detta område gör att de kan leverera produkter av högsta kvalite.

Det viktigaste för oss är att kunden blir nöjd med sina blommor och växter, därför rekommenderar vi i första hand Fagerhults

Urnjord. Urnjorden ger genom sin perfekta blandning av blocktorv, lera, kisel och långtidsverkande näring m.m. det som de flesta sommarblommor behöver för att visa sin bästa sida. Fråga gärna om råd vad som blir bäst för just din plantering. • blomjord

  Blomjord 8, 18 och 50L

  Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad. Innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.
 • busktradjord

  Busk och trädjord 50l

  Till plantering av buskar, träd, häckar och perenner. Ex. till buskar 3-5 L krukstorlek rekommenderar vi att lägga 1/2 säck per planteringshål samt blanda med lika del matjord som finns i rabatten. Till häckar rekommenderas normalt 5-7 säckar busk-och trädjord/10 löpmeter. Även här skall detta blandas samman med matjorden på plats.
 • ekoallgodsel

  EKO allgödsel

  Eko-Allgödsel kan användas till hela trädgården. Vid planetring av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl.
 • grasgodsel

  Gräsgödsel

  Gräsdgödsel innehåller N P K 21-4-7 och är ut märkt att sprida på grämattan.  Genom sitt höga närings tal ökar gräsmattans konkkurensförmåga gentemot mossan.
 • kogodsel

  Kogödsel 80%

  Har många användningsområden bland annat; till plantering av buskar, träd, häckar och perenner och till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet-mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. 
 • leca

  Lecakulor 40l och 8l

  Leca kulor har många användningsområden bland annat; som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning, som täckmaterial i t ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor o kärl. OBS. I urnor och kärl lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.
 • pelargonjord

  Pelargonjord 18l

  Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum, rosenpelergon, Mårbacka och Tulpanpelargoner. Tänk på att mer näringskrävande pelargonsorter ändå kan kräva ett näringstillskott under säsongen. Innehåller långtidsverkande näring samt extra järn. Strukturen är luftig samt innehåller lera(binder näring) och sand(som skapar struktur).
 • plantjord

  Plantjord

  Planteringsjorden är grundgödslad med NPK + mikro. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i tex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med tex. kogödsel eller Hönsgödsel.
 • rabattjord

  Rabattjord 40l

  Användas till många delar av trädgården tex. ojämnheter i gräsmatta, pallkragar eller fyllnad vid skapandet av en ny rabatt. Rabattjord är en tungjord som liknar matjorden i era rabatter men som ej innehåller rotogräs. Innehåller lera, sand-grus, bark, torv och kogödsel. 
 • sajord

  Såjord 8 och 50l

  Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10 % sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord.
 • tackbark

  Täckbark 50l Siktad 20-45mm

  • För ogrästäckning. Åtgång ca 1 säck/m2.
  • Skyddar mot uttorkning av rabatter.
  • Lämplig som skydd mot vinterkyla.
 • urnjord

  Urnjord

  Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Urnjorden innehåller bla. lera och kisel, sand samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september.  Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av.
All rights reserved. Interväxt i Vinslöv AB